Nieuwsberichten

Mail Merge Add-on beschikbaar!

Vanaf maart 2011 is de Mail Merge optie als Add-on beschikbaar. Hiermee kunnen op een eenvoudige manier alle velden van Easy Rolodex worden samengevoegd met een Word document. Deze Add-on biedt alle vrijheid om geheel eigen documenten te maken zoveel als u wilt! Meer weten over deze Add-on, klik hier!...
Read more

Windows 7 64 bits issue

Easy Rolodex 3.1 geeft bij sommige Windows 7 64-bits gebruikers een foutmelding bij 'Automatische backup' bij afsluiten programma. Dit probleem treedt vreemd genoeg niet bij alle Win7 64-bits gebruikers op. Ook dit probleem is onderzocht en opgelost. De gebruikers welke het betreft zijn op de hoogte gesteld en na uitvoerig testen is het probleem verholpen....
Read more