Tag Archives: windows 7

Windows 7 64 bits issue

Easy Rolodex 3.1 geeft bij sommige Windows 7 64-bits gebruikers een foutmelding bij 'Automatische backup' bij afsluiten programma. Dit probleem treedt vreemd genoeg niet bij alle Win7 64-bits gebruikers op. Ook dit probleem is onderzocht en opgelost. De gebruikers welke het betreft zijn op de hoogte gesteld en na uitvoerig testen is het probleem verholpen....
Read more