Windows 7 64 bits issue

Windows 7 64 bits issue

Easy Rolodex 3.1 geeft bij sommige Windows 7 64-bits gebruikers een foutmelding bij ‘Automatische backup’ bij afsluiten programma. Dit probleem treedt vreemd genoeg niet bij alle Win7 64-bits gebruikers op. Ook dit probleem is onderzocht en opgelost. De gebruikers welke het betreft zijn op de hoogte gesteld en na uitvoerig testen is het probleem verholpen.

Comments are closed.